slo | ger



ORA ET LABORA
   

Ekološka pridelava


V podjetju Benediktinski dvor d.o.o. se poskušamo s svojim delom čimbolj približati harmoniji narave, varstvu okolja, skrbi za pridelavo varne in zdrave hrane zato smo del obdelovanih zemljišč iz integrirane pridelave preusmerili v ekološko predelavo, nekaj zemljišč pa je še v postopku preusmeritve.

V Zgornji Kungoti obdelujemo sadovnjak s starimi sortami jabolk kot so Bobovec, Jonatan, Kanadka, Londonski Peping, Ananasova reneta, Baumanova reneta itd. Iz teh jabolk pridelujemo sadni sok z 100% sadnim deležem.

V Pesniški dolini smo nasadili oz. dosadili drevesa različnih orehov.
 

© 2009 Benediktinski priorat Maribor
design: Conectivia